Przebudowa budynku OSP w Solcu z funkcją świetlicy wiejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZO/2023

o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Przebudowa budynku OSP w Solcu z funkcją świetlicy wiejskiej” realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2422 z późn. zm.), przeprowadzane przez podmiot, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

Pełna treść ogłoszenia