Przydatne szkolenie dla druhów strażaków

W dniu 22 lutego br. w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów odbyło się szkolenie z zakresu „Kierowania Ruchem Drogowym” dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szydłów. Szkolenie poprowadził asp. Paweł Dziedzic - funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

Podczas szkolenia zostały omówione następujące tematy:
1. Prawne aspekty kierowania ruchem drogowym przez Strażaka Ochotnika,
2. Bezpieczeństwo Strażaka Ochotnika na drodze,
3. Komendy wydawane podczas kierowania ruchem,
4. Obowiązki i prawa Strażaka Ochotnika na drodze.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, w szczególności jednostek spoza systemu KSRG gminy Szydłów. Nabyta wiedza będzie procentować podczas zabezpieczania imprez gminnych oraz udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Sylwester Celejowski

Szkolenie z zabezpieczenia ruchu drogowego
Szkolenie z zabezpieczenia ruchu drogowego