Przypomnienie o ograniczeniach funkcjonowania urzędu