Rada Gminy Szydłów

Rada Gminy kadencji 2014 - 2018

1. Ireneusz Jastrząb (Potok) - Przewodniczący Rady Gminy (od 30.01.2018 r.)
2. Jerzy Klamczyński (Szydłów) - Wiceprzewodniczący RG
3. Krzysztof Fit (Wola Żyzna) radny
4. Tadeusz Gąsiorek (Korytnica) radny
5. Łukasz Gondek (Szydłów) radny
6. Krzysztof Gruca (Osówka) radny
7. Andrzej Pasternak (Brzeziny) radny
8. Ryszard Sadłocha (Rudki) radny
9. Karolina Samiec (Gacki) radna
10. Katarzyna Skuza (Solec) radna
11. Marek Skuza (Mokre) radny
12. Andrzej Tuz (Jabłonica) radny
13. Kornelia Wiewióra z d. Pytowska (Szydłów) radna
14. Leszek Wójcik (Grabki Duże) radny
Juszczak Janusz (Kotuszów) - Przewodniczący Rady Gminy (zmarł 01.12.2017)

Dyżury radnych

Dyżury w Urzędzie Gminy (I piętro, pok. 14)

Jerzy Klamczyński - Z-ca Przewodniczącego Rady
Poniedziałki w godz. 17:00 - 18:00

Skład Rady Gminy Szydłów kadencji 2010 - 2014