Rada Gminy Szydłów

Rada Gminy kadencji 2014 - 2018

1. Ireneusz Jastrząb (Potok) - Przewodniczący Rady Gminy (od 30.01.2018 r.)
2. Jerzy Klamczyński (Szydłów) - Wiceprzewodniczący RG
3. Krzysztof Fit (Wola Żyzna) radny
4. Tadeusz Gąsiorek (Korytnica) radny
5. Łukasz Gondek (Szydłów) radny
6. Krzysztof Gruca (Osówka) radny
7. Agnieszka Juszczak (Kotuszów) radna od 15.02.2018 r.
8. Andrzej Pasternak (Brzeziny) radny
9. Ryszard Sadłocha (Rudki) radny
10. Karolina Samiec (Gacki) radna
11. Katarzyna Skuza (Solec) radna
12. Marek Skuza (Mokre) radny
13. Andrzej Tuz (Jabłonica) radny
14. Kornelia Wiewióra z d. Pytowska (Szydłów) radna
15. Leszek Wójcik (Grabki Duże) radny
Juszczak Janusz (Kotuszów) - Przewodniczący Rady Gminy (zmarł 01.12.2017)

Dyżury radnych

Dyżury w Urzędzie Gminy (I piętro, pok. 14)

Jerzy Klamczyński - Z-ca Przewodniczącego Rady
Poniedziałki w godz. 17:00 - 18:00

Skład Rady Gminy Szydłów kadencji 2010 - 2014