Rada Gminy Szydłów

Rada Gminy kadencji 2018 - 2023

1. Katarzyna Skuza (Solec) - Przewodnicząca Rady Gminy
2. Zbigniew Głogowski (Szydłów) - Wiceprzewodniczący RG
3. Mariusz Arendarski (Osówka) radny
4. Sebastian Gałązka (Korytnica) radny
5. Łukasz Gondek (Szydłów) radny
6. Ireneusz Jastrząb (Potok) radny
7. Agnieszka Juszczak (Kotuszów) radna
8. Damian Karwata (Rudki) radny
9. Robert Prostak (Szydłów) radny
10. Marek Skuza (Mokre) radny
11. Dawid Sobiegraj (Brzeziny) radny
12. Agnieszka Stawecka (Gacki) radna
13. Joanna Suchojad (Wola Żyzna) radna
14. Leszek Wójcik (Grabki Duże) radny

W okręgu wyborczym nr 11 (Jabłonica, Mokre) odbędą się wybory uzupełniające.

Dyżury

Przewodnicząca Rady Gminy Szydłów
Katarzyna Skuza
pełni dyżur w Urzędzie Gminy
w Szydłowie w każdy wtorek w godz. 15.00 - 17.00
sala konferencyjna, parter.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szydłów
Zbigniew Głogowski
pełni dyżur w Urzędzie Gminy
w Szydłowie w każdy piątek w godz. 15.00 - 17.00
sala konferencyjna, parter.

Skład Rady Gminy Szydłów kadencji 2014 - 2018
Skład Rady Gminy Szydłów kadencji 2010 - 2014