Rada Miejska w Szydłowie

Rada Miejska kadencji 2018 - 2023

1. Katarzyna Skuza (Solec) - Przewodnicząca Rady Miejskiej
2. Zbigniew Głogowski (Szydłów) - Wiceprzewodniczący RM
3. Mariusz Arendarski (Osówka) radny
4. Sebastian Gałązka (Korytnica) radny
5. Łukasz Gondek (Szydłów) radny
6. Ireneusz Jastrząb (Potok) radny
7. Agnieszka Juszczak (Kotuszów) radna
8. Damian Karwata (Rudki) radny
9. Marcin Mazur (Jabłonica) radny
10. Robert Prostak (Szydłów) radny
11. Marek Skuza (Mokre) radny
12. Dawid Sobiegraj (Brzeziny) radny
13. Agnieszka Stawecka (Gacki) radna
14. Joanna Suchojad (Wola Żyzna) radna
15. Leszek Wójcik (Grabki Duże) radny

Transmisje Sesji Rady Miejskiej

Dyżury

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowie
Katarzyna Skuza
pełni dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy
w Szydłowie w każdy wtorek w godz. 15.00 - 17.00
sala konferencyjna, parter.
Ostatnie dwa dyżury w 2019 roku Przewodnicząca RM będzie pełnić w poniedziałki: 23 grudnia i 30 grudnia

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowie
Zbigniew Głogowski
pełni dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy
w Szydłowie w każdy piątek w godz. 15.00 - 17.00
sala konferencyjna, parter.

Skład Rady Gminy Szydłów kadencji 2014 - 2018
Skład Rady Gminy Szydłów kadencji 2010 - 2014