Rada Gminy kadencji 2010 - 2014

Rada Gminy kadencji 2010 - 2014

1. Juszczak Janusz (Kotuszów) Przewodniczący Rady Gminy
2. Jerzy Klamczyński (Szydłów) Wiceprzewodniczący RG
3. Stanisław Buszko (Jabłonica) radny
4. Krzysztof Ćwiek (Szydłów) radny
5. Krzysztof Fit (Wola Żyzna) radny
6. Tadeusz Graca (Szydłów) radny
7. Krzysztof Gruca (Osówka) radny
8. Ireneusz Jastrząb (Potok) radny
9. Stefan Marszałek (Solec) radny
10. Andrzej Pasternak (Brzeziny) radny
11. Ryszard Sadłocha (Rudki) radny
12. Karolina Samiec (Gacki) radna
13. Katarzyna Skuza (Solec) radna
14. Marek Skuza (Mokre) radny
15. Leszek Wójcik (Grabki Duże) radny