Rada Gminy kadencji 2014 - 2018

Rada Gminy kadencji 2014 - 2018

1. Krzysztof Fit (Wola Żyzna) radny
2. Tadeusz Gąsiorek (Korytnica) radny
3. Łukasz Gondek (Szydłów) radny
4. Krzysztof Gruca (Osówka) radny
5. Ireneusz Jastrząb (Potok) - Przewodniczący Rady Gminy (od 30.01.2018 r. do 16.11.2018)
6. Agnieszka Juszczak (Kotuszów) radna od 15.02.2018 r.
7. Janusz Juszczak (Kotuszów) - Przewodniczący Rady Gminy (zmarł 01.12.2017)
8. Jerzy Klamczyński (Szydłów) - Wiceprzewodniczący RG
9. Andrzej Pasternak (Brzeziny) radny
10. Ryszard Sadłocha (Rudki) radny
11. Karolina Samiec (Gacki) radna
12. Katarzyna Skuza (Solec) radna
13. Marek Skuza (Mokre) radny
14. Andrzej Tuz (Jabłonica) radny
15. Kornelia Wiewióra z d. Pytowska (Szydłów) radna
16. Leszek Wójcik (Grabki Duże) radny