Rekrutacja do przedszkoli 2018

Informuję, że wnioski o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane są, analogicznie jak to było w roku poprzednim, od 01.03.2018 r. do 19.03.2018 r. zgodnie z harmonogramem z dnia 31.01.2018 roku.

Druki wniosków udostępniają i wnioski przyjmują: dyrektor Publicznego Przedszkola w Szydłowie Pani Stanisława Trelińska i Dyrektor Punktu Przedszkolnego w Szydłowie Pani Maria Stachuczy.

Jednocześnie informuję, że kryteria, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Szydłów zostają niezmienione tj. zgodne z Uchwałą nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28.03.2017 roku.