Remont drogi w Solcu

W październiku br. w Solcu wyremontowano 320-metrowy odcinek drogi dojazdowej - łącznik drogi wojewódzkiej nr 756 i drogi gminnej L390057 T-1. Nawierzchnię o szerokości 3 metrów utwardzono materiałem kamiennym; odwodnienie powierzchniowe.

Koszt remontu wyniósł 81.489,96 zł. Inwestycja została dofinansowana przez Województwo Świętokrzyskie w kwocie 39.300 zł jako zadanie określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Łącznik droga Solec
Na odbiorze drogi od lewej: Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, Janusz Machnik - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w UMiG, Katarzyna Skuza - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowie.