Rocznica w Chmielniku z szydłowskimi akcentami

W Chmielniku uroczyście obchodzono 470-lecie nadania praw miejskich i 780-lecie bitwy z Tatarami. Podczas uroczystej sesji rady miejskiej burmistrz Szydłowa przekazał burmistrzowi Chmielnika zabytkowy herb. Podpisano również umowę o partnerstwie pomiędzy sześcioma gminami.

Uroczystość miała miejsce 27 września 2021 r. w Chmielnickim Centrum Kultury. Po otwarciu sesji przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Anitę Jabłońską, odegraniu hymnu państwowego i wystąpieniu Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Pawła Wójcika, przedstawiony został rys historyczny miasta. Następnie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk odczytał okolicznościowy list Prezydenta RP Andrzeja Dudy do mieszkańców Miasta i Gminy Chmielnik oraz przekazał flagę państwową od Prezydenta.

Po tym akcie Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz odczytał list gratulacyjny z okazji 470-lecia Miasta Chmielnika:

W imieniu władz samorządowych Miasta i Gminy Szydłów pragnę, na ręce Pana Burmistrza, złożyć najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich mieszkańców Chmielnika z okazji 470. Rocznicy nadania praw miejskich.

Geograficzna bliskość naszych miast sprawiła, że Chmielnik i Szydłów od wieków związane były historycznie i gospodarczo. Kronikarz Jan Długosz wspominając bitwę z roku 1241 wojsk małopolskich z Tatarami zapisał, iż odbyła się ona w Chmielniku pod Szydłowem (łac. Chmyelik villa prope Schidlow oppidum). W zapisach historycznych znajdziemy wiele informacji na temat wzajemnych zależności gospodarczych, religijnych i społecznych.

Obecnie również zaangażowani jesteśmy we wzajemną współpracę, o czym świadczy, między innymi, dzisiejsze wydarzenie. Na jego pamiątkę, w imieniu samorządu Szydłowa, przekazuję na ręce Pana Burmistrza, zabytkowy herb Chmielnika. Eksponat ten przez wiele lat zdobił jedną ze ścian Muzeum Regionalnego w Szydłowie. Niech ten herb będzie symbolem wzajemnych, przyjacielskich relacji naszych miast.

Włodarzom miasta życzę niegasnącego zapału w realizacji wszelkich przedsięwzięć i planów. Życzę, żeby Chmielnik nadal dynamicznie się rozwijał, aby zawsze był miejscem z którego mieszkańcy mogą być dumni.

Następnie Andrzej Tuz wręczył Pawłowi Wójcikowi wspomniany w liście herb Chmielnika. Herb ten został wykonany w arkuszu blachy. Przedstawia gałązkę chmielu z trzema szyszkami i krzyżem na środkowej szyszce. Przez wiele lat eksponowany był na wystawie historycznej nieistniejącego już Muzeum Regionalnego w szydłowskim Skarbczyku.

Drugim, ważnym wydarzeniem dla szydłowskiego samorządu podczas obchodów w Chmielniku było podpisanie porozumienia o współpracy sześciu gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Szydłów, Gnojno, Pierzchnica i Raków. Porozumienie to jest punktem wyjściowym do wspólnego, bardziej skutecznego starania się tych samorządów o fundusze unijne. W imieniu w/w samorządów porozumienie podpisali włodarze poszczególnych miast i gmin.

Tekst: Piotr Walczak
Zdjęcia: Wiktor Taszłow / Radio Kielce

Przekazanie herbu Chmielnika Andrzej Tuz Paweł Wójcik
Burmistrz Andrzej Tuz przekazuje herb Burmistrzowi Pawłowi Wójcikowi.

Podpisanie porozumienia w Chmielniku
Podpisanie porozumienia sześciu samorządów: Busko-Zdrój, Chmielnik, Szydłów, Gnojno, Pierzchnica i Raków.

Po podpisaniu porozumienia w Chmielniku
Po podpisaniu porozumienia.