Rozbudowa oczyszczalni w Gackach za 7 mln zł

W dn. 8 czerwca, w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów podpisana została umowa na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gacki” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Umowę na realizację zadania podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, a ze strony wykonawcy Damian Adamczyk i Marian Adamczyk reprezentujący Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o. o. w Staszowie (lider) i „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk w Staszowie (partner).

Podpisanie umów Gacki oczyszczalnia
Od lewej: Marian Adamczyk, Andrzej Tuz, Damian Adamczyk

Wartość zadania wynosi 6.971.640,00 złotych, z czego 6.623.058,00 zł pochodzi z środków pozyskanych przez samorząd z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

W ramach tej inwestycji, której realizacja trwać będzie około 2 lat, oczyszczalnia ścieków w Gackach zostanie rozbudowana, przy czym rozbudowa będzie prowadzona z zachowaniem ciągłości pracy oczyszczalni.

Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wymianę i instalację różnego rodzaju pomp, instalację nowego sitopiaskownika z funkcją napowietrzania i separatorem tłuszczu oraz prasowaniem odpadów, wykonanie dodatkowego reaktora biologicznego wraz z niezbędną armaturą oraz oczyszczeniem i modernizacją istniejącego reaktora biologicznego, wymianę istniejących dyfuzorów, rozbudowę i modernizację osadników, modernizację komory stabilizacji osadu oraz budowę nowej komory stabilizacji osadu, wymianę prasy do osadu, przebudowę zlewni ścieków dowożonych, wymianę istniejących oraz montaż dodatkowych dmuchaw, montaż nowego komputera z dostępem do internetu do którego podłączony zostanie monitoring pracy wszystkich istniejących przepompowni z terenu Gminy Szydłów.

Docelowa przepustowość po rozbudowie ma się kształtować na poziomie 350 m3/d.

UMiG Szydłów

Polski Ład