Rozpoczęcie partnerskiej współpracy

Rozpoczęcie partnerskiej współpracy siedmiu samorządów: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy.

Gminy Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów, reprezentowane przez swoich przedstawicieli, dnia 27 września 2021 r. zawarły porozumienie określające zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030”. Od dnia 17 listopada bieżącego roku, tj. zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia określającego zasady współpracy, do niniejszego porozumienia przystąpiła również Gmina Tuczępy.

Rozpoczęcie partnerskiej współpracy Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, a także Tuczępy pozwoli na opracowanie i wdrożenie dokumentu „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030” oraz realizację wspólnych przedsięwzięć odpowiadających kompleksowo na potrzeby i problemy tych samorządów, w formule partnerskiego modelu współpracy zainteresowanych podmiotów publicznych, pozarządowych i gospodarczych oraz mieszkańców.

Gminy będą posługiwały się nazwą „Na szlaku” dla określenia nazwy własnej dla Strategii Ponadlokalnej.

UMiG Szydłów