Rozporządzenie Nr 17/2021 Wojewody Świętokrzyskiego

Rozporządzenie Nr 17/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. uchylające rozporządzenie nr 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego, staszowskiego i buskiego.

Rozporządzenie Nr 17/2021