Rudki

Sołtys: Katarzyna Kałandyk
Liczba mieszkańców: 301

Pierwsza pisana wzmianka o miejscowości pochodzi z r. 1268 co czyni z Rudek jedną z najstarszych miejscowości na terenie gminy. Nazwa może świadczyć, że przed wiekami była tu wydobywana ruda miedzi.

W połowie XVI w. w Rudkach było jedenastu kmieci osiadłych, płacących starostwu szydłowskiemu po 4 grosze czynszu. Lustracja z połowy następnego stulecia podaje, że w Rudkach jest już tylko 4 kmieci, płacących po 6 florenów czynszu. W 1789 r. w Rudkach stała nowo wybudowana drewniana karczma. W XIX w. Rudki należały do gminy Potok. W 1921 r. liczyły 543 mieszkańców zamieszkujących w 97 domach.

Obecnie sołectwo ma 284 mieszkańców stałych i 17 zameldowanych czasowo (stan na 31.12.2014 r.).

Sołtysem Rudek w latach 2011-2015 była Anna Karwata. W lutym 2015 i 2019 r. sołtysem została Katarzyna Kałandyk.