Rytwiany wygrały w Szydłowie

Herby

W przeddzień obchodów 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, w Szydłowie odbył się 8. Turniej Strzelecki Samorządowców. Tym razem główne trofeum pojechało do Rytwian.

W tym roku w turnieju wzięło udział osiem drużyn ze Staszowa, Tucząp, Rytwian, Bogorii i Szydłowa. Zawodnicy w trzyosobowych zespołach strzelali z karabinka kal. 5,6 mm (3 strzały próbne + 10 strzałów zaliczanych do klasyfikacji) w pozycji leżącej do tarczy na odległość 50 m i z pistoletu kal. 5,6 mm (3 strzały próbne + 5 strzałów zaliczanych do klasyfikacji) w pozycji stojącej do tarczy na odległość 15 m.

Najlepiej w tym roku strzelała reprezentacja Gminy Rytwiany w składzie: Grzegorz Forkasiewicz – Wójt Gminy, Piotr Błąk – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Dorota Gwizdowska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej (377 pkt.).

Drugie miejsce zajęła reprezentacja Miasta i Gminy Staszów w składzie: Sławomir Mikula – Sekretarz, Joanna Tutak – Komendant Straży Miejskiej i Aneta Matelska – Inspektor w UMiG (360 pkt).

Trzecie miejsce na podium wywalczyła drużyna Starostwa Powiatowego w Staszowie w składzie: Jerzy Chudy – Członek Zarządu Powiatu, Jacek Nowak – Radny Powiatu i Jan Mazanka – Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą (352 pkt.).

Puchary dla zwycięskich drużyn wręczył Jan Klamczyński – Wójt Gminy Szydłów a ufundowała je Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski, która nad turniejem objęła patronat honorowy. Patronat honorowy objął także Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, fundując puchar dla zwycięzcy turnieju indywidualnego.

Najlepszym strzelcem turnieju został Maciej Tutak – Przewodniczący Rady Gminy Bogoria (136 pkt.), drugie miejsce, po dogrywce, zajął Jerzy Chudy – członek Zarządu Powiatu (134 pkt.) a trzecie Piotr Walczak – inspektor ds. promocji w Urzędzie Gminy Szydłów (134 pkt).

Wśród pań najcelniej strzelała Dorota Gwizdowska z Gminy Rytwiany (118 pkt.), drugie miejsce zajęła Aneta Matelska ze Staszowa (114 pkt.) a trzecie Joanna Tutak (104 pkt.), także reprezentująca UMiG Staszów. Puchar dla najlepszej strzelczyni ufundował Wójt Gminy Szydłów a za drugie miejsce – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej.

Organizatorem turnieju było Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie na czele ze st. insp. ZS Marianem Lesiakiem oraz Urząd Gminy Szydłów.

Tekst: Piotr Walczak
Zdjęcia: Sylwester Celejowski