Są 4 mln zł na rewitalizację Szydłowa!

Gmina Szydłów odniosła kolejny, wielki sukces w pozyskiwaniu środków unijnych. Konkursowy wniosek gminy z Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” RPO WŚ został oceniony najwyżej spośród 54 poddanych ocenie formalnej. Dofinansowanie wyniesie niemal 4 mln zł!

Wniosek pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” Gmina Szydłów złożyła w październiku 2017 r. W ramach rewitalizacji obszaru zaproponowano m.in. przebudowę i rozbudowę budynku po tzw. „starej gminie” na bibliotekę wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem przyległego terenu, zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Kazimierza Wlk. a rzeczką Ciekącą – ochrona odsłonięcia geologicznego, zagospodarowanie terenu parkingu przy ul. Kieleckiej, montaż systemu monitoringu bezpieczeństwa miejsc publicznych oraz przebudowa i termomodernizacja budynku „ratusza” (partner prywatny).

Rewitalizacja Szydłów

W dn. 18 kwietnia br., Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs i ogłosił, że ponad 100 mln zł trafi do 26 gmin w regionie. Najwyżej spośród 54 projektów oceniono ten z Gminy Szydłów, przyznając 69 punktów i dofinansowanie w wysokości 3 mln. 989 tys. zł. Do kwoty tej dołożonych zostanie 20% środków własnych.

Po podpisaniu pre-umowy na dofinansowanie, gmina przystąpi do przygotowania projektów budowlanych. Termin zakończenia projektu rewitalizacyjnego planowany jest na 2021 rok.

PW