Samorządowcy strzelali dla Niepodległej

W dniu 10 listopada, po raz piąty zorganizowano w Szydłowie Turniej Strzelecki Samorządowców z Okazji Święta Niepodległości. Tegoroczną edycję, pomimo braku drużyn spoza województwa świętokrzyskiego, zaliczyć należy do udanych.

Strzelanie odbywało się pod patronatem Bożentyny Pałki-Koruby – Wojewody Świętokrzyskiego, która ufundowała puchar dla najlepszej drużyny oraz Grzegorza Świercza – Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego pełniącego zarazem funkcję Prezesa Świętokrzyskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Kielcach, który ufundował puchar dla najlepszego strzelca.

W turnieju, który zorganizowało Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie wraz z Urzędem Gminy w Szydłowie wzięło udział 30 samorządowców reprezentujących Starostwo Powiatowe w Staszowie, Gminę Tuczępy, Gminę Rytwiany i Gminę Szydłów. Strzelanie odbywało się na atestowanej strzelnicy STS w Szydłowie. Każdy zawodnik oddawał 13 strzałów z karabinka sportowego kal. 5,6 mm do tarczy na odległość 50 metrów (3 próbne i 10 zaliczanych do klasyfikacji). Można więc było maksymalnie „wystrzelać” 100 pkt. Taki wynik co prawda nie padł ale dwóch zawodników było bardzo blisko osiągnięcia tego rezultatu.

Podczas turnieju sklasyfikowano trzy najlepsze drużyny (liczące po trzech zawodników), trzy najlepsze miejsca indywidualne i trzy najlepiej strzelające panie.

Drużynowo wygrała Gmina Szydłów w składzie: Alicja Kłonicka (skarbnik gminy), Ireneusz Jastrząb (radny gminy), Piotr Walczak (inspektor ds. promocji i turystyki) osiągając 264 pkt. Drugie miejsce zajęła drużyna Starostwa Powiatowego w Staszowie w składzie: Andrzej Kruzel (starosta staszowski), Michał Skotnicki (wicestarosta staszowski), Jan Mazanka (naczelnik wydziału promocji i współpracy z zagranicą), która wystrzeliła 256 pkt. Najniższe miejsce podium zajęła drużyna z Gminy Rytwiany w składzie: Grzegorz Forkasiewicz (wójt), Piotr Błąk (kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego) i Tadeusz Gaj (pracownik GZK). Drużyna z Rytwian zdobyła 248 pkt.

Klasyfikację wśród kobiet wygrała Alicja Kłonicka – skarbnik gminy Szydłów osiągając rezultat 75 pkt. Na drugim miejscu uplasowała się Karolina Samiec – radna gminy Szydłów a na trzecim Maria Stachuczy – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie.

Indywidualnie wygrał Piotr Błąk – kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Rytwianach (99 pkt) przed Piotrem Walczakiem – inspektorem ds. promocji i turystyki w UG Szydłów (99 pkt) i Janem Mazanką – naczelnikiem Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie Powiatowym w Staszowie (94 pkt.). Ze względu na identyczny wynik dwóch pierwszych panów, zwycięzcę wyłoniła dogrywka.

Na zakończenie turnieju, po wręczeniu dyplomów i pucharów, Jan Klamczyński – wójt gminy Szydłów podziękował wszystkim uczestnikom, w szczególności zaś współorganizatorowi – panu Marianowi Lesiakowi – prezesowi Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, który w młodzieży z Szydłowa i okolic od kilkunastu lat zaszczepia poczucie patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny. Turniej w Szydłowie od kilku lat dowodzi, że 11 Listopada można świętować nie tylko w sposób sztampowy ale także poprzez wspólną zabawę i współzawodnictwo sportowe.

Tekst: Piotr Walczak
Zdjęcia: Sylwester Celejowski