Samorządowy turniej strzelecki w Szydłowie

W Szydłowie po raz czwarty odbył się Międzywojewódzki Turniej Samorządowców z Okazji Święta Niepodległości o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego. Wzięło w nim udział dziewięć trzyosobowych drużyn z trzech województw. Wygrała Gmina Rytwiany.

Turniej zorganizował Urząd Gminy w Szydłowie i Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie. Patriotyczne strzelanie odbyło się na strzelnicy STS i prowadzone było przez komendanta st. instr. ZS Mariana Lesiaka. W turnieju udział wzięły drużyny reprezentujące samorządy z Łącka (małopolskie), Kazimierza Dolnego (lubelskie) oraz siedem drużyn z województwa świętokrzyskiego: Staszowa (Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy), Daleszyc, Rytwian, Tucząp i Szydłowa. Odbyły się dwie tury strzelań z karabinka sportowego kal. 5,6 mm na odległość 50 m. Każdy z zawodników strzelał 3 strzały próbne i 5 punktowanych i mógł zdobyć w całym turnieju maksymalnie 100 punktów.

Najlepsi okazali się reprezentanci Gminy Rytwiany (Grzegorz Forkasiewicz, Piotr Błąk, Robert Wyrazik) i to oni wyjechali z Pucharem Wojewody Świętokrzyskiego, zdobywając 285 punktów. Gospodarze z Szydłowa (Janusz Juszczak, Krzysztof Fit, Piotr Walczak) zajęli miejsce drugie zdobywając 273 punkty, natomiast na trzecim miejscu sklasyfikowana została Gmina Tuczępy (Józef Rosiek, Bogdan Gozdek, Bogusław Nowak), której zawodnicy wystrzelali w sumie 261 punktów.

W klasyfikacji indywidualnej kobiet wygrała radna gminy Szydłów – Karolina Samiec (90 pkt) przed skarbnikiem gminy Szydłów Alicją Kłonicką (76 pkt) i p.o. komendanta Straży Miejskiej w Staszowie Joanną Tutak (51 pkt).

Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Piotr Błąk – kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rytwianach, który wystrzelał 98 pkt i zdobył puchar ufundowany przez Grzegorza Świercza – członka zarządu województwa świętokrzyskiego a zarazem prezesa Świętokrzyskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Drugi był Piotr Walczak – pełnomocnik ds. promocji Gminy Szydłów (96 pkt + dogrywka) a trzeci Grzegorz Forkasiewicz – wójt Gminy Rytwiany (96 pkt + dogrywka).

Na zakończenie Jan Klamczyński – wójt gminy Szydłów, podziękował za udział w turnieju wszystkim uczestnikom, podkreślając, że ta strzelecka impreza jest świetnym sposobem na nietypowe uczczenie Święta Niepodległości i na stałe wpisała się już w kalendarz imprez promujących Szydłów. W ceremonii zakończenia nie uczestniczyli przedstawiciele samorządów spoza województwa świętokrzyskiego tj. Łącka i Kazimierza Dolnego. Ze względu na znaczną odległość od domów, musieli wcześniej zakończyć rywalizację w turnieju.

Tekst: Piotr Walczak
Zdjęcia: Jan Mazanka