Seniorzy na „Senioraliach”

Delegacja seniorów z Gminy Szydłów uczestniczyła w „Senioraliach”. Impreza dedykowana dla seniorów z regionu świętokrzyskiego odbyła się 8 września w Tokarni.

W imprezie organizowanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki wzięło udział około 1000 osób z regionu świętokrzyskiego. Wydarzenie poświęcone było zagadnieniom bezpieczeństwa, aktywności seniorów oraz integracji międzypokoleniowej.

W trakcie spotkania dostępne były stoiska informacyjne instytucji państwowych odpowiedzialnych za wspieranie seniorów, m.in. Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej czy Uzdrowiska Busko-Zdrój.

Na scenie w Skansenie Etnograficznym – Muzeum Wsi Kieleckiej wystąpił szereg zespołów ludowych z Województwa Świętokrzyskiego. Można się było także zapoznać z rękodziełem wykonanym przez kluby seniora z regionu.

Transport seniorów z naszej gminy zapewnił Urząd Miasta i Gminy. W „Senioraliach” wziął również udział gospodarz gminy – Burmistrz Andrzej Tuz.

Senioralia w Tokarni 2021

Senioralia w Tokarni 2021

Senioralia w Tokarni 2021

Senioralia w Tokarni 2021

PW