Seniorzy z naszej gminy w Krakowie

W dniach 7-8 maja w ramach realizacji projektu Seniorzy w akcji - Szydłowski Klub Seniora współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odbył się wyjazd do Małopolski.

Pierwszego dnia członkowie Klubu Seniora przez kilka godzin zwiedzali Kraków, a wieczorem udali się na sztukę Miro Gavrana Wszystko o kobietach do Teatru Ludowego. 8 maja odwiedzili Krakowski Ogród Zoologiczny oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Wyjazd przyniósł uczestnikom projektu wiele radości, zintegrował grupę i podniósł wiedzę na temat grodu Kraka.

MS
Zdjęcia: GCK w Szydłowie