Siłaczki z Brzezin

W cieniu popularnego Święta Śliwki odbył się 8 sierpnia w Brzezinach piknik rodzinny „Odkryj swój skarb”, gdzie obok zabawy i rozrywki przypomniano ciekawą postać społeczności Brzezin – Władysławę Wiwatowską (1883-1932) nauczycielkę, Kierowniczkę Czteroklasowej Szkoły Powszechnej.

Przybyła z Warszawy w 1913 r. aby uczyć czytać i pisać wiejskie dzieci. Mieszkała kątem w jednej z brzezińskich chat, a po kilku latach siłami wiejskiej społeczności wybudowała szkołę. Drewniany budynek służył nauczaniu do 2000 r., potem był wykorzystany na cele mieszkalne, obecnie potrzebuje remontu i pomysłu na korzystanie.

Odkryj swój skarb. Siłaczki z Brzezin

Odkryj swój skarb. Siłaczki z Brzezin

Przygotowane podczas pikniku krótkie scenki przybliżyły nam postać pani Władysławy. Odnalezienie listu do władz szkolnych, w którym są opisane zdarzenia z czasów I wojny światowej, skłoniło organizatorów do zapoznania widzów z jego treścią w krótkiej inscenizacji.

Odkryj swój skarb. Siłaczki z Brzezin

Odkryj swój skarb. Siłaczki z Brzezin

Ubrana stylowo, stosownie do epoki, Zuzanna Ziółkowska, pisząca i czytająca wspomniany list, przypominała nam „jak żywą” nauczycielkę sprzed lat. Scenka uczenia dzieci abecadła poprowadzona przez p. Aleksandrę Mrówkę, a potem zabawa w niedźwiedzia uświadomiły, że niektóre schematy w nauczaniu niewiele się zmieniły. Program artystyczny przygotowany z udziałem miejscowych dzieci przenosił widzów w czasy przed II wojną światową. Łatwo było sobie wyobrazić, że wnuki przypominają babciom i dziadkom ich szkolne lata. Piosenka M. Rodowicz z tekstem p. Agnieszki Opozdy wykonana przez Emilkę Opozdę i Elę Drozdowską z głębokim wyczuciem artystycznym, wzruszała.

Odkryj swój skarb. Siłaczki z Brzezin

Odkryj swój skarb. Siłaczki z Brzezin

Piknik rodzinny „Odkryj swój skarb” rozpoczął się mszą św. celebrowaną przez mającego korzenie w Brzezinach ks. dr hab. Romana Sieronia prof. KUL, ks. Ryszarda Piwowarczyka – proboszcza parafii Szydłów, oraz ks. Dawida Bębna pochodzącego z nieodległej Drugni. Homilię wygłosił ks. dr hab. Ryszard Sieroń, nawiązał w niej do postaci przypominanej nauczycielki i według słów jego mamy była to „dobra Pani”, bo pomagała wielu w trudnych sprawach: w chorobach, bo miała ukończone kursy sanitarne, łagodziła biedę chłopskich chat pomagając materialnie. Ks. dr hab. pokrzepił na duchu mieszkańców Brzezin przypominając, że mocą przywileju królewskiego ich wioska jest jedną z królewskich wiosek. Liturgię mszy św. ubogacił organista Łukasz Kosała, a także swym pięknym śpiewem brzezinianka, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, Sylwia Ziółkowska.

Odkryj swój skarb. Siłaczki z Brzezin

Odkryj swój skarb. Siłaczki z Brzezin

W siedzibie KGW Betulanki urządzono wystawę dokumentów odnalezionych w Archiwum Państwowym w Kielcach. Dużą trudnością było tłumaczenie korespondencji, sprawozdań, wykazów pisanych w urzędowym języku starorosyjskim. Ten trud jednak się opłacił, bo w ten sposób poznaliśmy metody działania i problemy z jakimi zmagała się p. Władysława.

Dopełnieniem przypominania postaci jest ufundowany pomnik nagrobny na parafialnym cmentarzu (z dotacji Gminy Szydłów).

Odkryj swój skarb. Siłaczki z Brzezin

Odkryj swój skarb. Siłaczki z Brzezin

Piknik rodzinny „Odkryj swój skarb” trwał całe popołudnie, obfitował w liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Betulanki” przygotowały kiełbaski, bigos, pierogi i pyszne różnorakie ciasta.

Gratuluję pomysłu wychowawczego ozdobionego atrakcyjną rozrywką. Połączenie wszystkich ogniw tego przedsięwzięcia wymagało wiele starań i zabiegów ze strony Betulanek, ich mężów, dzieci i dziadków.

Tekst: Adam Kluszczyński
Zdjęcia: Wytwórnia Fotografii Artystycznej Justyna Zbytek