Skarbczyk z nowym gontem

Ochrona Zabytków Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Na zabytkowym budynku Skarbczyka z XVI wieku wymieniono pokrycie dachowe i docieplono strop. Inwestycja była niezbędna ze względu na bezpieczeństwo zbiorów znajdujących się w Muzeum Zamków Królewskich.

Zadanie pn. „Szydłów, zespół Zamku Królewskiego, budynek „Skarbczyka” (XVI w.): prace remontowe dachu” zrealizowano dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Ochrona zabytków”.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznał Gminie Szydłów dotację w kwocie 132 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 296 031,59 zł.

– W Skarbczyku znajduje się Muzeum Zamków Królewskich, które powstało w ramach dużego projektu rewitalizacji pięciu obiektów zabytkowych Szydłowa zrealizowanego w latach 2018-2019 – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz. – Poprzedni projekt nie przewidywał jednak modernizacji dachu, który, jak się okazało, wymagał pilnych prac naprawczych. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu i własnym środkom, zrealizowaliśmy tę niezbędną dla bezpieczeństwa zbiorów muzealnych inwestycję.

Skarbczyk

W ramach zadania przeprowadzone zostały roboty budowlane, polegające m. in. na wymianie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu, wykonaniu nowego pokrycia dachowego z gontu modrzewiowego, wymianie obróbek blacharskich oraz montażu orynnowania, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej stropu, dociepleniu stropu, wykonaniu instalacji odgromowej. Nad realizacją zadania pełniony był nadzór inwestorski i autorski. Prace miały charakter zabezpieczający i zachowawczy.

Roboty budowlane przeprowadzane na dachu budynku nie powodowały zakłóceń w zwiedzaniu Muzeum Zamków Królewskich, które od 2019 r. jest jednym z głównych atrakcji turystycznych Szydłowa. W muzeum znajduje się 10 makiet zamków 3D, a także niezwykle realistyczne figury znanych postaci, głównie królów żyjących na przełomie XIV i XV wieku. Muzeum wyposażone jest w aplikacje multimedialne skierowane częściowo do dzieci, odtwarzane są filmy: „Uczta” oraz „Audiencja” przenoszące widza do szydłowskiego zamku na początku XV wieku. Muzeum daje jeszcze jedną możliwość „przeniesienia się w czasie”. Wyposażone jest w stereoskop, dzięki któremu archiwalne zdjęcia Szydłowa można oglądać w rewelacyjnym efekcie przestrzenności.

Detale z figur. Jabłko królewskie Kazimierz Wielki i zbroja Zawiszy Czarnego 2020, Szydłów, świętokrzyskie
Detale z figur w Muzeum Zamków Królewskich. Jabłko królewskie Kazimierza Wielkiego i zbroja Zawiszy Czarnego.

Całość dopełniają atrakcyjnie wizualnie i merytorycznie ekspozycje, m.in. dziejów Szydłowa, rezydencji królewskich w Polsce i Europie, gablot z eksponatami odkrytymi w Szydłowie podczas eksploracji archeologicznych, kasetonu z monetami, manuskryptów i ilustracji, tzw. „okien wiedzy” dla dzieci. Goście muzeum mogą skorzystać z aplikacji Księga Gości, gdzie mogą opisać swoje wrażenia z wizyty, a na e-maila wysłany zostanie stosowny certyfikat, potwierdzający wizytę w Szydłowie.

Kaseton ze starymi monetami i certyfikat z pobytu w Szydłowie, świętokrzyskie
Kaseton ze starymi monetami i certyfikat z pobytu w Szydłowie.

UMiG