Solecka po gruntownej modernizacji

Zakończyła się przebudowa ulicy Soleckiej w Szydłowie. Znacznie poprawił się komfort jazdy i bezpieczeństwo pieszych na wyremontowanym odcinku, będącym częścią drogi wojewódzkiej nr 756.

W wyniku przetargu ogłoszonego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich na przełomie roku, wyłoniono wykonawcę – Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. Dylmex-Inwestycje Sp. k. ze Staszowa. Prace rozpoczęły się w maju br. Za kwotę 2 mln 175 tys. zł przebudowana została droga o długości 700 metrów – do skrzyżowania z ulicą Kielecką (DW 765).

Za te środki wykonano m.in. następujące prace: rozebrano stare elementy drogi, wykonano wykopy i nasypy, sfrezowano starą nawierzchnię asfaltową, wykonano podbudowę z betonu asfaltowego i nową nawierzchnię. Ponadto wykonano chodniki z kostki brukowej, przepusty, studzienki ściekowe, umocniono powierzchnię skarp, rowów i ścieków, wyprofilowano i uzupełniono pobocza, zainstalowano stalowe bariery ochronne i dwie wiaty przystankowe, dokonano regulacji urządzeń podziemnych.

W dn. 30 września 2021 r. miał miejsce odbiór zmodernizowanego odcinka z udziałem przedstawicieli inwestora, wykonawcy i gminy.

- Cieszę się, że ta inwestycja została zrealizowana, bo w bardzo dużym stopniu poprawiło się bezpieczeństwo pieszych na tej drodze i komfort jazdy kierowców – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz. – Dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego oraz radnym Sejmiku, którzy zapewnili stuprocentowe finansowanie inwestycji z budżetu województwa. W szczególności słowa podziękowania kieruję do radnego Pawła Krakowiaka, który poczynił wiele starań aby doszło do modernizacji tej drogi.

Remont ulicy Soleckiej to największa inwestycja drogowa w tym roku na terenie Gminy Szydłów. Obecnie trwają prace przy budowie asfaltowych dróg gminnych w Szydłowie i w miejscowości Mokre.

PW

Odbiór ulicy Soleckiej w Szydłowie, odcinka drogi wojewódzkiej 756 po modernizacji
Na odbiorze drogi obecni byli przedstawiciele Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na czele z wicedyrektorami Dariuszem Adamkiem i Maciejem Grzeszczakiem, samorządu wojewódzkiego (radny Paweł Krakowiak) i miejsko-gminnego (Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Głogowski, radna Joanna Suchojad) i Przedsiębiorstwa Drogowego Sp. z o.o. Dylmex-Inwestycje Sp. k.

Remont ulicy Soleckiej
Wyremontowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 756 - ul. Solecka w Szydłowie.

Odbiór ulicy Soleckiej w Szydłowie, odcinka drogi wojewódzkiej 756 po modernizacji

Odbiór ulicy Soleckiej w Szydłowie, odcinka drogi wojewódzkiej 756 po modernizacji

Odbiór ulicy Soleckiej w Szydłowie, odcinka drogi wojewódzkiej 756 po modernizacji

Odbiór ulicy Soleckiej w Szydłowie, odcinka drogi wojewódzkiej 756 po modernizacji

Odbiór ulicy Soleckiej w Szydłowie, odcinka drogi wojewódzkiej 756 po modernizacji

Odbiór ulicy Soleckiej w Szydłowie, odcinka drogi wojewódzkiej 756 po modernizacji

Odbiór ulicy Soleckiej w Szydłowie, odcinka drogi wojewódzkiej 756 po modernizacji

Odbiór ulicy Soleckiej w Szydłowie, odcinka drogi wojewódzkiej 756 po modernizacji

Odbiór ulicy Soleckiej w Szydłowie, odcinka drogi wojewódzkiej 756 po modernizacji