Śp. Sławomir Michalec (1973-2021)

Sławomir Michalec

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy zmarłego nagle w dniu 21 sierpnia 2021 r.
Śp. Sławomira Michalca,
byłego sołtysa sołectwa Brzeziny, pełniącego tę funkcję w latach 2011-2018.

Był szczerze oddany mieszkańcom Brzezin, zawsze służył im pomocą i był gotowy do działania, pozytywnie nastawiony do wszelkich działań społecznych kierowanych w stronę lokalnej społeczności.

Pozostawił po sobie dorobek jako człowiek, gospodarz i społecznik. Godnie przeszedł swoją życiową drogę i taki pozostanie w naszej pamięci.

Dziś łączymy się w smutku i żałobie z rodziną i bliskimi Śp. Sławomira Michalca.

Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
Katarzyna Skuza – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowie
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Szydłów