Spis wyborców i sposób jego udostępniania

Informacja dotycząca sporządzenia spisu wyborców i jego udostępniania.

W dniach od 2 października 2018 r do 12 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Szydłów (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu będzie udostępniony do wglądu spis osób uprawnionych do udziału w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Mieszkańcy Gminy Szydłów na pisemny wniosek mogą osobiście sprawdzić czy zostali umieszczeni w spisie osób uprawnionych do udziału w wyborach.

Wzór wniosku w załączeniu.

Wójt Gminy
(-) Jan Klamczyński