Spółdzielnia Producentów Owoców DOBRYSAD

Spółdzielnia Producentów Owoców "DOBRYSAD"
ul. Rynek 27
28-225 Szydłów

Zarząd SPO "DOBRYSAD":
Kazimierz Zarzycki – prezes (tel. 501 569 101)
Jarosław Zapart – wiceprezes
Zbigniew Grochowski – wiceprezes

www.dobrysad.com.pl

Spółdzielnia powstała 19 stycznia 2004 r. Najważniejsze cele SPO DOBRYSAD, to:
- Dostosowanie produkcji owoców w gospodarstwach członków do warunków rynkowych i poprawę efektywności gospodarowania głównie poprzez poprawę jakości, koncentrację sprzedaży oraz organizowanie sprzedaży.
- Stwarzanie warunków rozwoju produkcji owoców w gospodarstwach członków, poprzez umożliwienie zbytu, produkcji po najkorzystniejszych możliwych cenach i przy poniesieniu najmniejszych kosztów.
- Promowanie ekologicznych metod produkcji i inne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
- Zakup owoców od podmiotów nie będących jej członkami na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą.
- Promowanie Gminy Szydłów.