Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Flaga i godło RP

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną”.

Dotacja w wysokości 619 716,00 zł pokryje część kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną”, którego głównym celem jest modernizacja dachu sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Korzyści wynikające z realizacji zadania odczują wszyscy mieszkańcy gminy, a przede wszystkim uczniowie i pracownicy szkoły.

Na przedmiot inwestycji składają się następujące prace:
- Rozbiórka istniejącego i montaż nowego dachu,
- Wykonanie nowego pokrycia dachu,
- Rozbiórka i wykonanie posadzki sali gimnastycznej,
- Wykonanie instalacji odgromowej i systemu przeciwoblodzeniowego dachu,
- Wykonanie przebudowy sanitariatów wraz z wymianą urządzeń sanitarnych i instalacji,
- Montaż stolarki wewnętrznej wraz z parapetami,
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- Montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem oświetlenia,
- Uzupełnienie tynków i malowanie, ścian, sufitów i lamperii,
- Demontaż i ponowny montaż wyposażenia.

Całkowity koszt inwestycji wynosi: 1 199 979,67 zł.