Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych

Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych
"Nad Zalewem Chańcza"
Korytnica 37
28-225 Szydłów

Prezes: Krystyna Kubacka

tel. 41 35 45 165

Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych Nad Zalewem Chańcza z siedzibą w Korytnicy formalnie istnieje od 13 grudnia 1999 r. Zrzesza gospodarstwa oferujące usługi agroturystyczne.

Cele i zadania statutowe:
- organizowanie działalności agroturystycznej,
- promocja regionu na targach, festynach, itp.,
- wspieranie inicjatyw społecznych,
- organizowanie kursów i szkoleń o tematyce agroturystycznej,
- rozszerzanie produktu agroturystycznego.