Stowarzyszenie "Lepiej dla wsi"

Stowarzyszenie "Lepiej dla wsi"
Korytnica 88
28-225 Szydłów

Stowarzyszenie powstało 2 czerwca 2017 r.

Zarząd:
Gałązka Sebastian - Prezes
Dybus Bogusława - Sekretarz
Jeż-Stachniak Aneta - Skarbnik

KRS: 0000680277
NIP: 8661738072
REGON: 367456307