Stowarzyszenie "Nad Ciekącą"

Stowarzyszenie "Nad Ciekącą"
ul. Urocza 34
28-225 Szydłów

Prezes: Monika Michalec

KRS: 0000385255

Data rejestracji: 06.05.2011 r.

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju gminy Szydłów oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, w tym w szczególności:
a) pobudzanie aktywności społecznej,
b) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
c) promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji,
d) wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych gminy,
e) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
f) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
g) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy nowych i modernizacji istniejących dróg i sieci telekomunikacyjnych,
h) promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu,
i) wspieranie edukacji.