Stowarzyszenie "Promyczek" w Solcu

Stowarzyszenie "Promyczek"
Solec 22
28-225 Szydłów

Prezes: Janina Czapla

Numer KRS: 0000592527
NIP: 8661736185
REGON: 36325870500000

Data rejestracji: 17.12.2015 r.

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z terenu Gminy Szydłów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich.