Stulecie OSP Szydłów

W sobotnie popołudnie, 4 czerwca 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie świętowała jubileusz 100-lecia swego istnienia.

Uroczystość rozpoczęła się od wyprowadzenia na plac przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie pododdziałów i przemarsz na Rynek Miejski w Szydłowie. Następnie odprawiono uroczystą Mszę Świętą, którą koncelebrowali: ks. Ryszarda Piwowarczyk – proboszcza parafii Św. Władysława w Szydłowie, ks. kan. Jerzy Sobczyk – proboszcz parafii pw. św. Jakub Apostoła w Kotuszowie, ks. Rafał Nowiński – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Potoku.

100lecie OSP Szydłów

Uroczystości na placu zapoczątkowało złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości druha Marcina Paździocha – Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Szydłowie Grzegorzowi Rajcy – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach a zarazem Prezesowi Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie.

100lecie OSP Szydłów

Następnie przywitano gości. Rolę gospodarza pełnili Paweł Długosiewicz – prezes OSP Szydłów oraz naczelnik OSP Szydłów Radosław Tarnowski. Formalną stronę uroczystości prowadził mł. bryg. Tomasz Banaś – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie oraz sekretarz Zarządu Związku OSP RP w Szydłowie Łukasz Gondek. Po przywitaniu gości druhna Milena Wojterska przedstawiła rys historyczny jednostki OSP Szydłów.

100lecie OSP Szydłów

W Szydłowie straż ogniowa zawiązała się wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r. Jako Ochotnicza Straż Pożarna zaczęła funkcjonować trzy lata później, w 1921 r. Pierwotnie obchody 100-lecia planowano na czerwiec 2021 r., ale nie odbyły się one ze względu na pandemię.

100lecie OSP Szydłów

Podczas obchodów pożegnano stary sztandar, który jednostka posiadała od 1948 r. Po odprowadzeniu sztandaru, poświęcono i wręczono nowy, ufundowany przez Kółko Rolnicze w Szydłowie. Następnie sztandar odznaczono Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Kolejnym punktem programu było poświęcenie i nadanie imienia nowemu wozowi strażackiemu OSP Szydłów. Rodzice chrzestni tj. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz oraz Dyrektor Centrum Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnego „DOM” Bożena Chmielewska ochrzcili samochód szampanem i przecięli wstęgi, nadając mu imię Władysław na cześć pierwszego naczelnika jednostki Władysława Hasia i patrona parafii Szydłów.

100lecie OSP Szydłów

Następnie wręczono odznaczenia dla zasłużonych druhów jednostki OSP Szydłów i OSP Grabki Duże. Złotym Znakiem Związku OSP RP został odznaczony Prezes Honorowy OSP w Szydłowie, druh Stanisław Wojterski. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza został odznaczony druh Kazimierz Boś. Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali: Marek Arendarski, Wojciech Mazur, RadosławTarnowski, Marek Sajkiewicz. Srebrnym Medalem odznaczeni zostali: Rafał Janecki, Paweł Długosiewicz, Piotr Krzyżak, Damian Kostecki, Janusz Janecki, Tomasz Grosicki, Łukasz Grosicki, Janusz Sajkiewicz, Hubert Cecot, Wiesław Wawszczyk, Leszek Wójcik. Brązowym Medalem odznaczeni zostali: Łukasz Gondek, Jerzy Janecki, Milena Wojterska, Dawid Koniarski, Marcin Osowski, Jarosław Klamka, Rafał Broniewski. Odznaką „Wzorowy Strażak” odznaczeni zostali: dh Kamil Zarzycki, Michał Bławat, Stanisław Kręcisz, Piotr Skotnicki, Jan Kręcisz, Filip Głogowski, Andrzej Klamka, Dawid Sienicki.

100lecie OSP Szydłów

Aktu wręczenia odznaczeń dokonywali m.in. Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, Wicestarosta Staszowski Leszek Guzal, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Grzegorz Rajca, Komendant Powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz, druh Marcin Parka – członek Głównej Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie, druh Wiesław Woszczyna – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach.

100lecie OSP Szydłów

Przemówienia zaproszonych gości zakończyły część oficjalną. Wystąpili m.in.: Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak reprezentujący Wojewodę Świętokrzyskiego – Zbigniewa Koniusza, Wicestarosta Staszowski Leszek Guzal, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Staszowie st. bryg. Grzegorz Rajca, Komendant Powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz, druh Michał Skotnicki odczytujący list gratulacyjny Prezesa Zarządu Głównego OSP RP druha Waldemara Pawlaka, druh Marcin Parka odczytujący list gratulacyjny Prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Kielcach Mirosława Pawlaka, druh Wiesław Woszczyna – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach.

100lecie OSP Szydłów

Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Szydłowie. Zwieńczeniem uroczystości była zabawa taneczna, na której mieszkańcy i goście bawili się do późnych godzin nocnych.

100lecie OSP Szydłów

Organizatorami uroczystości jubileuszowych był Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie oraz Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szydłowie przy wsparciu udzielonym przez Urząd Miasta i Gminy Szydłów.

Tekst i zdjęcia: Sylwester Celejowski

Więcej zdjęć na FB Gminy Szydłów

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie składa serdeczne podziękowania za współfinansowanie imprezy dla: Starostwa Powiatowego w Staszowie, Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, Nadleśnictwa Staszów, Banku Spółdzielczego w Szydłowie, Centrum Rehabilitacji „DOM” – Bożena Chmilewska, Firmie EMIZET, Zakładowi Kamieniarskiemu Tadeusz Miklaś, Firmie Strefa – Tech Anna Różalska, Przedsiębiorstwu Agrobud Jarosław Zarzycki, Firmie Purple Valley sp. z o.o. Agnieszka Wierzbick –Baxter, Butik Śliwkowy, Stary Ratusz, Firmie PSB Bel-POL Leszek Belusiak, PPHUT Zbigniew Laskowski, PPHU ChmielPol Agnieszka Chmielewska, Mot-Pol Mirosław Misterkiewicz.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie składa także serdeczne podziękowania wszystkim druhom wspierającym OSP w Szydłowie jak również wszystkim mieszkańcom sołectwa Szydłów za wsparcie finansowe. Dziękujemy też wszystkim gościom zaproszonym za udzieloną nam pomoc finansową. Dziękujemy członkom KGW w Szydłowie za przygotowany poczęstunek. Podziękowania składamy księżom za odprawienie mszy świętej: ks. kanonikowi Jerzemu Sobczykowi – Proboszczowi parafii w Kotuszowie, księdzu Ryszardowi Piwowarczykowi – Proboszczowi parafii w Szydłowie, ks. Rafałowi Nowińskiemu – Proboszczowi Parafii w Potoku.