Święto 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej

10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego, ps. "Nurt" zaprasza na obchody Święta Brygady. Kielce, 11 czerwca 2022.

Święto Brygady Kielce