Świętokrzyski Konkurs Sztuki Ludowej

SKSLWojewódzki Dom Kultury w Kielcach i Starostwo Powiatowe w Kielcach serdecznie zapraszają Państwa do nadsyłania prac na Świętokrzyski Konkurs Sztuki Ludowej.

Konkurs ma charakter otwarty – jest adresowany do osób, które ukończyły 18 lat i zajmują się sztuką ludową w formie tradycyjnej oraz osób, których sztuka inspirowana jest kulturą tradycyjną województwa świętokrzyskiego.

Każdy twórca może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace wykonane w jednej z technik sztuki ludowej. Mogą to być:

  • rzeźba i płaskorzeźba,
  • ceramika,
  • malarstwo,
  • kowalstwo artystyczne.

Prace można składać osobiście lub przesyłać na adres organizatora – WDK w terminie do 16 listopada 2018 r.
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Ściegiennego 2
25–033 Kielce

Regulamin, s. 1
Regulamin, s. 2
Karta zgłoszenia

Dodatkowych informacji nt. konkursu udzielają pracownicy Działu Dziedzictwa Kulturowego WDK, nry tel.: 41 36 55 134/136.