Symboliczne obchody trzeciomajowe

W Szydłowie symbolicznie uczczona została 230. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Odprawiona została uroczysta Msza Święta, złożono także kwiaty pod Pomnikiem AK Podobwodu Szydłów.

Minęło 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej spisanej konstytucji europejskiej, która w założeniu miała zreformować upadającą Rzeczpospolitą. Niestety, przyjęcie przez Sejm Czteroletni nowoczesnej ustawy doprowadziło do konfliktu wewnętrznego, zawiązania konfederacji targowickiej i zbrojnej reakcji Rosji, w następstwie czego doszło do II i III rozbioru Polski, która zniknęła z mapy Europy na 123 lata. Była jednak dowodem na to, że Polska będąc w bardzo złym stanie, zdolna była zainicjować mądrą, samodzielną naprawę kraju. Do dzisiaj patriotyzm twórców Konstytucji Trzeciomajowej stanowi wzór do naśladowania dla współczesnych.

W kościele pw. św. Władysława w Szydłowie ks. Ryszard Piwowarczyk odprawił Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Podczas mszy można było wysłuchać utworów patriotycznych odgrywanych na trąbce przez muzyka Adama Kluszczyńskiego. Wybrzmiały m.in. „Mazurek 3 Maja”, „Marsz Polonia” czy „Gaude Mater Polonia”. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Skuza oraz Wiceprzewodniczący Zbigniew Głogowski, w imieniu mieszkańców, złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem AK Podobwodu Szydłów. Przy pomniku honorową wartę pełnili strzelcy z Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego. W tym roku nie składano wiązanek pod Pomnikiem Walczących, Poległych i Pomordowanych w latach 1939-1945, ze względu na prowadzony tam remont parkingu.

Na szczególną uwagę zasługują wszelkiego rodzaju przejawy patriotyzmu okazywane przez mieszkańców w dobie pandemii. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Kaczorowskiego nagrali u siebie w domach filmiki z występami, które później zmontował nauczyciel muzyki Krzysztof Pitula w formie filmu patriotycznego. Pracownicy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w dn. 2 i 3 maja rozdawali dzieciom biało-czerwone balony na placu zamkowym. Na weekend majowy wielu mieszkańców wywiesiło biało-czerwone flagi przed swoimi domami. W nocy można było podziwiać Bramę Krakowską podświetloną w narodowych barwach.

Piotr Walczak
Zdjęcia: Sylwester Celejowski, Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie