Sympozjum "Duchowa Droga Świętego Jakuba"

Szlak JakubowySzczegółowy program Sympozjum „Duchowa Droga Świętego Jakuba. Św. Jan Paweł II - Europejski Pielgrzym”, które odbędzie się w dniach 7 i 8 czerwca 2014 r.

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
Instytut Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jakuba St. Ap. w Kotuszowie
Bractwo Świętego Jakuba w Kotuszowie

zapraszają na

Sympozjum „Duchowa Droga Świętego Jakuba. Św. Jan Paweł II - Europejski Pielgrzym”

które odbędzie się w dniach
7 – 8 czerwca 2014 r. o godz. 9.00

w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach i w kościele Św. Jakuba St. Ap. w Kotuszowie

Program sympozjum

Sobota, 7 czerwca 2014 (Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach)

 • 8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników.
 • 9.00 Powitanie gości. Ks. Bp Edward Frankowski – Otwarcie sympozjum i wprowadzenie.
 • 9.20 – 9.40 Ks. Prof. zw. Dr hab. filozofii Stanisław Kowalczyk, KUL, „Humanistyczno - etyczny sens religijnych pielgrzymek”.
 • 9.40 – 9.55 Ks. Dr Jacek Kucharski, KUL, Radom, „Eksploracja współczesnych źródeł biblistyki w kontekście postaci Jakuba Większego”.
 • 9.55 – 10.15 Ks. Prof. dr hab. Marek Chmielewski, Wydz. Teologii KUL, „Idea drogi w nauczaniu św. Jana Pawła II”.
 • 10.15 – 10.35 Ks. Prof. dr hab. Roman Sieroń, Wydz. Nauk o Społeczeństwie KUL, Stalowa Wola, „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Przesłanie wychowawcze św. Jana Pawła II dla Europy”.
 • 10.35 – 11.00 Przerwa kawowa.
 • 11.00 – 11.20 O. Prof. dr hab. Paweł Mazanka, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, „Na czym polega prawda o człowieku. Analiza homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Sandomierzu 12 czerwca 1999 r.”.
 • 11.20 – 11.40 Ks. Prof. dr hab. Adam Rybicki, Wydz. Teologii KUL, „Maryja w pielgrzymce wiary według św. Jana Pawła II”.
 • 11.40 – 11.55 Dr Marta Kaczmarczyk, Instytut Filologii Słowiańskiej KUL, „Kwestia tożsamości narodowej Ukraińców w nauczaniu św. Jana Pawła II”.
 • 11.55 – 12.15 Red. Barbara Jelonek, TVP, „Błogosławiona siejba – 25 lecie pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Wieczór poezji w Watykanie”.
 • 12.15 – 12.25 Ks. Jerzy Sobczyk, mgr inż. Wanda Lubera, mgr Anna Wołczyńska, Bractwo Świętego Jakuba w Kotuszowie, „Parafia Świętego Jakuba St. Ap. w Kotuszowie na Małopolskiej Drodze Jakubowej”.
 • 12.25 – 12.40 Dr Cezary Jastrzębski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, „Kult Świętego Jakuba Starszego Apostoła w regionie świętokrzyskim”.
 • 12.40 – 13.30 Podsumowanie i dyskusja oraz film „Czwarty wymiar”. (27 min.) Opowieść o pielgrzymowaniu i pielgrzymach przemierzających Drogę Świętego Jakuba”.
 • 13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa.
 • 14.30 – 17.30 Zwiedzanie Szydłowa.

Sobota, 7 czerwca 2014 (kościół w Kotuszowie)

 • 18.00 Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Infułata Stanisława Kowalczyka. Po Mszy Świętej spotkanie działaczy bractw jakubowych na plebanii w Kotuszowie.

Niedziela, 8 czerwca 2014

 • Możliwość indywidualnego przejścia odcinka Małopolskiej Drogi Świętego Jakuba z Wiśniowej do Kotuszowa (ok. 14 km). Przejazd uczestników pielgrzymki busem spod kościoła w Kotuszowie do Wiśniowej o godz. 8.00.
 • 12.00 Msza Święta z udziałem pielgrzymów. Bezpośrednio po sumie film „Czwarty wymiar” (27 min.)

Sympozjum towarzyszą: Wystawa akwareli Jana Żukowskiego, „Kościoły i zabytki na Małopolskiej Drodze Św. Jakuba”. Prezentacja kultu, pielgrzymowania i Małopolskiej Drogi Świętego Jakuba, Bractwo Św. Jakuba w Więcławicach.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do 01.06.2014 r.
Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom sympozjum noclegów.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: Ks.JerzySobczyk @ gmail.com
Do państwa dyspozycji są także telefony organizatorów:
Ks. Jerzy Sobczyk: 41 354 07 66, tel. kom. 604 621 247
mgr inż. Wanda Lubera tel. kom. 508 139 901

Patronat honorowy:
Bp Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas
Starosta Staszowski – Andrzej Kruzel

Patronat medialny:
Gość Niedzielny
Niedziela

Sponsorzy:
Urząd Gminy w Szydłowie
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Parafia Rzymskokatolicka w Kotuszowie

Sympozjum jest dziękczynieniem na Małopolskiej Drodze Świętego Jakuba za kanonizację Św. Jana Pawła II. Zarówno to sympozjum jak i planowane cyklicznie, co roku w przyszłości, mają na celu pomoc Europie odrodzić się z korzeni na których Europa wyrosła, jak nauczał Św. Jan Paweł II w Akcie Europejskim. Tymi korzeniami jest m. in. Ewangelia, chrześcijaństwo, nauka Kościoła. Sympozjum ma na celu promowanie wobec społeczeństwa europejskiego, obok nauczania Kościoła i Św. Jana Pawła II, także historii Polski jej kultury, piękno naszego kraju i małe Ojczyzny. Zarówno to sympozjum jaki, daj Boże, przyszłe, mają na celu podejść do pielgrzymowania po Europie drogami jakubowymi od strony duchowej, odkrywając wartości, które ten kontynent zbudowały jako jednorodny i wielki zarówno kulturowo jak i gospodarczo.