System identyfikacji i rejestracji zwierząt / nowa ustawa

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w całości zastępuje ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Wprowadzenie nowej ustawy podyktowane jest dostosowaniem polskiego porządku prawnego do nowych przepisów Unii Europejskiej w tym zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Informacje dotyczące zmian dostępne są na stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr w sekcji Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt.

Broszura informacyjna