Szkolne wycieczki w ramach projektu „Poznaj Polskę”

MEN Poznaj Polskę

Gmina Szydłów przystąpiła do programu „Poznaj Polskę” i otrzymała dofinansowanie do realizacji wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 9 923,00 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 12 052,00 zł w tym finansowy wkład własny, pochodzący z wpłat rodziców 3 388,00 zł.

Gmina otrzymała wsparcie na realizację zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez poznawanie historycznych miejsc w Polsce, naszego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Środki przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej zostały przekazane na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Szydłowie oraz Szkoły Podstawowej w Solcu Starym. Z otrzymanych środków zrealizowane zostały 4 wycieczki m.in. do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Kopalni Soli „Wieliczka” a także do Ćmielowa i Opatowa, gdzie uczniowie mogli zwiedzić Żywe Muzeum Porcelany i Muzeum Historyczno- Archeologiczne. Wycieczki odbyły się zgodnie z wykazem punktów edukacyjnych zawartych na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Program "Poznaj Polskę" był realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.