Szpital i kościół pw. Ducha Świętego udostępniony do zwiedzania

Majówka trwa w najlepsze. Na turystów odwiedzających nasze miasteczko czeka w tym roku kolejny odnowiony zabytek - szpital i kościół pw. Ducha Świętego. Dzięki funduszom z UE udało się ten bardzo ciekawy obiekt zabezpieczyć i zaadaptować do funkcji turystycznych.

Obok cmentarza parafialnego w Szydłowie (ul. Staszowska), poza murami miejskimi, znajdują się ruiny dawnego kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego oraz szpitala dla ubogich i starców. To wyjątkowy w województwie świętokrzyskim zachowany obiekt, gdzie przed wiekami zapewniano opiekę ludziom chorym i ubogim. Pierwowzór szpitala, choć dziś porównalibyśmy go raczej do przytułku.

Zespół ten po raz pierwszy wzmiankowany był w 1529 r. Była to wtedy budowla drewniana. Badania archeologiczne przeprowadzone w latach 2017-2018 przez Tomasza Olszackiego przyniosły odpowiedzi na szereg pytań związanych z obecnie istniejącym obiektem murowanym. Jako pierwszy, w latach 1630-1635 powstał kościół jednonawowy z zakrystią. W latach 1658-1663, kościół nieco powiększono, wprowadzając w rozbudowaną przestrzeń chór muzyczny i dobudowano dwa skrzydła szpitalne.

Kościół i szpital pw. Ducha Świętego
Szpital i kościół pw. Ducha Świętego. Fot. PW

Szpital funkcjonował do XVIII w. Wzmiankowano, że przebywali w nim pensjonariusze w ilości od kilku do kilkunastu osób. Lustracja z 1789 r. wspomina już o kościele bez dachu, który od „ognia piorunowego” został zniszczony. Budynek jeszcze po II wojnie światowej służył za schronienie dla bezdomnych. Później już tylko niszczał, pomimo społecznych prób ratowania tego zabytku.

W ramach funduszy pozyskanych przez Gminę Szydłów ten cenny obiekt zabezpieczono i przystosowano do funkcji turystycznych. Od marca br. można go już zwiedzać. Szczegóły w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Szkolnej (brama zamkowa obok poczty) tel. 41 354 53 13. Zapraszamy!

Szczegółowe informacje nt. zwiedzania w sezonie 2019