Szydłów edukuje, w maluchy inwestuje

logotypy

Gmina Szydłów od września realizuje projekt z poddziałania 8.3.1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej pt. „Szydłów edukuje, w maluchy inwestuje”. Wniosek został oceniony na pierwsze miejsce w województwie uzyskując 117 punktów, a kwota dofinansowania wynosi 294.246,25 zł.

Dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego uruchomiono nową grupę przedszkolną dla dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich gminy Szydłów.

Przedszkolaki w Szydłowie

W budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie przystosowano i wyposażono jedną salę i łazienkę na potrzeby maluchów uczęszczających do punktu przedszkolnego. Pod opieką wychowawców spędza tu czas 22 dzieci w wieku 3 i 4 lata. Maluchy bezpłatnie uczą się i bawią, a także uczestniczą w zajęciach dodatkowych: jęz. angielskiego, rytmiki, gimnastyki, religii. Mogą liczyć również na pomoc psychologa i logopedy. W ramach planowanych zadań zapewniono dla dzieci bezpłatne wyżywienie, wyprawkę plastyczną czy występy teatrzyków przez cały rok.

Maria Stachuczy