Szydłów miastem. Gratulacje od Wojewody

W dn. 31 grudnia Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek gratulowała samorządowcom, których gminy od 1 stycznia 2019 r. staną się miastami. Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim przyszłym burmistrzom wręczono listy gratulacyjne dla mieszkańców.

W spotkaniu wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści: wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, senator Krzysztof Słoń, poseł Maria Zuba. Gminy wiejskie, które nazajutrz miały stać się gminami miejsko-wiejskimi reprezentowali wójtowie i przewodniczący rad gmin: Nowego Korczyna, Nowej Słupi, Oleśnicy, Opatowca, Pacanowa, Pierzchnicy i Szydłowa. Nasz samorząd reprezentowali: wójt Andrzej Tuz i przewodnicząca rady gminy Katarzyna Skuza.

Podczas spotkania wojewoda i parlamentarzyści pogratulowali samorządowcom i mieszkańcom odzyskania praw miejskich. Podkreślano, że wzrośnie prestiż poszczególnych miejscowości, co powinno przełożyć się na rozwój gospodarczy i turystyczny. Wspomnieć należy, że w całej Polsce status miasta z dniem 1 stycznia odzyskało 10 miejscowości, w tym aż 7 ze świętokrzyskiego. Włodarze nowych miast otrzymali przy tej okazji „Medale na Stulecie Niepodległości” Wojewody Świętokrzyskiego. Samorządowcy wpisali się również do księgi pamiątkowej przygotowanej z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Prawa miejskie Szydłów. Pismo gratulacyjne od Wojewody
Pismo gratulacyjne dla Mieszkańców Gminy Szydłów.

 
Medal Wojewody Świętokrzyskiego z okazji 100-lecia Niepodległości
Pamiątkowy Medal Wojewody Świętokrzyskiego na 100-lcie Niepodległości.

 
Pismo od Wojewody na 100-lecie Niepodległości.
Pismo okolicznościowe z okazji wręczenia medalu na 100-lecie Niepodległości.