Szydłów na ostatniej prostej do odzyskania praw miejskich

W dn. 5 lipca Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Wśród pięciu miast, które mają otrzymać prawa miejskie znalazł się Szydłów!

Nadanie statusu miasta od 1 stycznia 2019 r. zarekomendowano pięciu miejscowościom: Koszyce (małopolskie), Nowa Słupia, Pierzchnica, Szydłów (świętokrzyskie) i Wielbark (warmińsko-mazurskie).

Miasto Szydłów od 1 stycznia 2019
Fot. Michał Pisz

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy m.in.:
Nadanie statusu miasta miejscowości Szydłów (województwo świętokrzyskie, powiat staszowski). Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiają następujące uwarunkowania:
- cechy funkcjonalno-przestrzenne projektowanego miasta Szydłów wykazują jego miejski charakter,
- w centrum miejscowości znajduje się rynek, zabudowany z czterech stron domami mieszkalnymi i handlowo-usługowymi,
- miejscowość jest w 100% zwodociągowana i w 80% skanalizowana,
- wśród większych podmiotów funkcjonujących na terenie Szydłowa na uwagę zasługuje Zakład Wyrobów Metalowych "Emizet" zatrudniający 186 pracowników,
- dogodne położenie Szydłowa przy drogach wojewódzkich nr 756 i 765 stwarza możliwość szybkich komunikacyjnych powiązań zewnętrznych,
- mieszkańcy w przeprowadzonych konsultacjach opowiedzieli się za nadaniem miejscowości Szydłów statusu miasta,
- w panoramie Szydłowa okazale prezentują się zabytki, a w szczególności ciąg murów obronnych wraz z Bramą Krakowską, zespół zamkowy, kościół parafialny pw. Św. Władysława, kościół pw. Wszystkich Świętych, synagoga,
- miejscowość posiadała prawa miejskie w latach 1329-1869. Niniejsza zmiana jest przywróceniem "praw miejskich" utraconych w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym.

Projekt rozporządzenia został teraz skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

PW