Szydłów świętował odzyskanie praw miejskich

Rok 1329 zapisał się złotymi zgłoskami w historii Szydłowa. Rok 1869 przypieczętował upadek miasta. Rok 2019 także znalazł swoje miejsce w naszej lokalnej, pięknej historii – Szydłów powrócił do grona miast polskich.

W dn. 1 lipca 1329 r. król polski Władysław Łokietek nadał dla Szydłowa przywilej miejski. Właściwie król powtórzył przywilej nadany przez innego władcę. Świadczy o tym fragment królewskiego dokumentu: [...] poddanemu naszemu, mieszczaninowi krakowskiemu Zammeloniemu wójtostwo nasze w Szydłowie lokowane na prawie niemieckim, to znaczy na prawie „nowego targu”, zwanym w języku potocznym „średzkim” wraz ze wszystkimi użytecznościami i przynależnościami za cenę stu grzywien postanowiliśmy sprzedać. W dokumencie pojawia się także określenie „dom i plac dawnego wójta”. W owych czasach wójt stał na czele miasta i był lennikiem władcy. Niestety, pierwotny dokument lokacyjny nie zachował się, przyjmujemy więc datę 1329 za początek miasta. Należy jednak pamiętać, że miejski rodowód Szydłowa jest wcześniejszy.

Miasto znakomicie się rozwijało i było jednym z bardziej znaczących w ówczesnym Królestwie Polskim. Świadczą o tym chociażby liczne wizyty królów: Kazimierza Wielkiego (8), Władysława Jagiełły (17) czy Kazimierza Jagiellończyka (2). Zbudowane na początku XVI wieku i funkcjonujące przez ponad sto lat wodociągi to luksus, na jaki mogły sobie pozwolić tylko najbogatsze miasta. W 1869 r. ukazem carskim Szydłów został zdegradowany do osady. Była to konsekwencja powolnego upadku, zapoczątkowanego przez okres potopu szwedzkiego. Okres „niemiejskości” trwał przez 150 lat. W dn. 1 stycznia 2019 r. Szydłów powrócił do grona polskich miast.

Wyjście z kościoła

Fot. Sławek Rakowski

W dn. 10 sierpnia 2019 r. odbyła się w Szydłowie uroczystość poświęcona historycznemu odzyskaniu praw miejskich. Rozpoczęła się od Mszy Świętej w kościele pw. św. Władysława, koncelebrowanej przez księży: ks. prof. Pawła Mazankę, ks. Ryszarda Piwowarczyka, ks. Edwarda Szymczyka, ks. Jerzego Sobczyka. Proboszcz szydłowskiej parafii przywołał w kazaniu najważniejsze fakty z pięknej historii królewskiego miasta. Po mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali przez miasto w barwnym korowodzie prowadzonym przez rycerzy z Bractwa Rycerskiego Zamku Szydłów i Chorągwi Rycerskiej Ziemi Sandomierskiej.

Przejście przez bramę

Fot. Sławek Rakowski

Na placu zamkowym gości przywitał gospodarz uroczystości Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, który poprosił przybyłych na scenę i powiedział m.in.:

Szanowni Państwo, 1 lipca 1329 r. król Władysław Łokietek nadał dla Szydłowa prawa miejskie. Tekst tego aktu zostanie nam zaprezentowany za chwilę podczas krótkiej inscenizacji w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Zamku Szydłów i Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Od chwili uzyskania statusu miasta Szydłów dynamicznie się rozwijał – będąc przez około 300 lat jednym z ważniejszych miast na mapie Królestwa Polskiego. O znaczeniu miasta świadczy fakt, że król Kazimierz Wielki odwiedzał je co najmniej 8 razy a król Władysław Jagiełło aż 17 razy. Począwszy od XVII wieku przyszły lata powolnego schyłku i marginalizacji Szydłowa, aż do odebrania praw miejskich przez cara w 1869 r. Minęło 150 lat od ich utraty, by wreszcie, w dn. 1 stycznia 2019 r. Szydłów ponownie stał się miastem. Wierzę, że ta symboliczna data rozpoczęła kolejny, długoletni okres prosperity i rozwoju z pożytkiem dla mieszkańców całej naszej gminy i odwiedzających nas gości.

Rycerstwo

Fot. Sławek Rakowski

Następnie głos zabrali: Anna Krupka – Posłanka na Sejm, Wiceminister Sportu i Turystyki; Krzysztof Lipiec – Poseł na Sejm, reprezentujący na uroczystości Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który odczytał list od Premiera; Piotr Wawrzyk – Wiceminister Spraw Zagranicznych; Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski; Marek Kwitek – Poseł na Sejm; Adam Cyrański – Poseł na Sejm; Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego; Marek Strzała – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego; Józef Żółciak – Starosta Staszowski; Leszek Guzal – Wicestarosta Staszowski; Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów; Damian Szpak – Wójt Gminy Raków; Jan Dziedzina – Wójt Gminy Łącko; Stanisław Haraziński – Honorowy Obywatel Gminy Szydłów.

List od Premiera Przywrócenie Praw Miejskich

Goście

Fot. Piotr Walczak

Po oficjalnych wystąpieniach, Paweł Krakowiak – namiestnik Bractwa Rycerskiego Zamku Szydłów i Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zapowiedział inscenizację historycznego nadania praw miejskich dla Szydłowa. Rolę króla Władysława Łokietka odegrał Karol Bury – kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. W inne postaci historyczne wcielili się członkowie obydwu bractw rycerskich. W kolejnej części inscenizacji historycznych można było obejrzeć m.in. znakomite pokazy z udziałem rycerzy konnych, różne konkurencje rycerskie z udziałem publiczności, tańce dworskie i pokazy flagowe. Pokazy rycerskie zakończyły się salwami armatnimi na cześć odzyskania praw miejskich przez Szydłów.

Light Show

Fot. Sławek Rakowski

Blok artystyczny poprowadziła Maria Stachuczy – Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie. Rozpoczął się od koncertu zespołu FOX, po którym wystąpiła gwiazda wieczoru – JULA czyli Julita Rutowska, która zyskuje coraz większą popularność na polskiej scenie muzycznej. Light Show czyli efektowny pokaz światła i ognia nawiązywał do odzyskania przez Szydłów praw miejskich. Ostatnim punktem sobotniego wieczoru była dyskoteka i nawet deszcz, który zaczął padać w jej trakcie, nie przeszkodził wielu osobom w tanecznych szaleństwach.

Jula

Fot. Piotr Walczak

Obchody odzyskania praw miejskich zorganizował Urząd Miasta i Gminy Szydłów wraz z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Szydłowie. Imprezę współorganizowało Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych. Patronat honorowy nad uroczystością objął Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Starosta Staszowski. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły redakcje „Echo Dnia”, „Radio Kielce” i „TVP3 Kielce”.

Piotr Walczak

Burmistrz Miasta i Gminy wraz z Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury dziękują następującym firmom za wsparcie imprezy: Furmanek Renewal z Daleszyc, Bank Spółdzielczy w Szydłowie, Centrum Agrobud Jarosław Zarzycki z Szydłowa, SPAR Emilia Zarzycka z Szydłowa, LGD „Białe Ługi”, PHU „Zieliński” z Rakowa, Centrum Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjne „Dom” Bożena Chmielewska z Szydłowa, PPHU Galpol z Mokrego, Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, SUBOR Zakład Pracy Chronionej ze Staszowa, KOLPORTER Sp. z o.o. s.k., Ośrodek Jeździecki Lacrima Arabians z Szydłowa, Zakład Wyrobów Metalowych Emizet Sp. z o.o. w Szydłowie, GP Gra-Pal Krzysztof Skwark z Grabek Dużych, Kamrad Instalacje Sanitarne z Potoka, Roboty Ziemne Zbigniew Laskowski z Szydłowa, Usługi Brukarskie Bruk-Mar, Sklep Mięsno-Wędliniarski „U Michała” w Szydłowie, Miklaś Granit z Szydłowa, Restauracja LORD ze Staszowa, FHU Mot-Pol Mirosław Misterkiewicz z Szydłowa, Nadleśnictwo Staszów, Top-Serwis z Kielc, Lewiatan Szydłów.

Dziękujemy Panu Pawłowi Krakowiakowi oraz członkom Bractwa Rycerskiego Zamku Szydłów za prowadzenie i przygotowanie historycznej części obchodów. Dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Szydłów oraz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie za pomoc i zaangażowanie podczas imprezy.