Szydłów z kolejnym „Przyjacielem” i „Pasjonatem”

W dn. 20 czerwca 2017 r. odbyła się kameralna uroczystość wręczenia Nagród Gminy Szydłów „Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”. Wyróżniono osoby, które swoją pracą na rzecz małej ojczyzny zasługują na wyrazy najwyższego uznania.

Godzinę przed imprezą, w Urzędzie Gminy w Szydłowie odbyło się posiedzenie Kapituły Nagród Gminy Szydłów w 11-osobowym składzie, któremu przewodniczył prof. dr hab. Adam Massalski. W Kapitule zasiadają laureaci poprzednich edycji nagród oraz wójt i przewodniczący Rady Gminy. Po przedstawieniu sylwetek osób nominowanych do nagrody, odbyło się głosowanie tajne w którym wyłoniono laureatów obydwu nagród.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Szydłowie. Wójt Jan Klamczyński przywitał gości i osoby nominowane do nagród. Po wójcie głos zabrał prof. Adam Massalski, który przewodniczy Kapitule od jej powołania uchwałą Rady Gminy Szydłów w 2008 roku. Profesor pokrótce przedstawił przebieg obrad Kapituły. Następnie Maria Stachuczy – dyrektor Gminnego Centrum Kultury odczytała listy nominacyjne do nagrody „Przyjaciel Szydłowa” przedstawiając zasługi dla lokalnej społeczności: Sławomira Micka, Roberta Prostaka i prof. Adama Szafarczyka.

Malina Sarnowska z Filharmonii Narodowej w Warszawie przedstawiła pokrótce historię opery polskiej i zaprosiła do obejrzenia pierwszego aktu opery komicznej Karola Kurpińskiego „Zamek na Czorsztynie, czyli Bojomir i Wanda”.

W antrakcie prof. A. Massalski ogłosił, że tytuł „Przyjaciela Szydłowa” w tym roku został przyznany Sławomirowi Mickowi. Nastąpiło wręczenie okolicznościowej statuetki (którą zresztą S. Micek sam zaprojektował w 2008 r.), kwiatów i upominków. Okolicznościowe dyplomy i upominki otrzymały dwie pozostałe osoby nominowane do tytułu – Robert Prostak i prof. Adam Szafarczyk.

Następnie na krzesłach dla nominowanych zasiedli kandydaci do tytułu „Pasjonat Małej Ojczyzny”: Wanda Niedbała, Sławomir Suchojad, Bożena Wójcik, a listy nominacyjne przeczytał piszący te słowa.

Czworo śpiewaków operowych wraz z pianistą odegrało i odśpiewało drugą część opery o Bojomirze i Wandzie. Artyści otrzymali burzę oklasków a wójt Jan Klamczyński podziękował Malinie Sarnowskiej za ten i poprzednie osiem występów Filharmonii Narodowej, które odbywały się z inicjatywy Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie od października 2016 r.

Nadeszła pora na ogłoszenie zwycięzcy w kategorii „Pasjonat Małej Ojczyzny”. Przewodniczący Kapituły ogłosił, iż tegorocznym laureatem tej nagrody został Sławomir Suchojad. Prof. Massalski wręczył statuetkę laureatowi, kwiaty i upominki wręczył wójt Jan Klamczyński i przewodniczący RG Janusz Juszczak. Dwie panie nominowane do nagrody: Wanda Niedbała i Bożena Wójcik otrzymały po okolicznościowym dyplomie, róży i upominku.

Na zakończenie głos zabrali laureaci: Sławomir Micek i Sławomir Suchojad, którzy podziękowali za wyróżnienie ich nagrodami. Głos zabrał także wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara. Wójt gminy Jan Klamczyński podziękował za pracę w Kapitule jej przewodniczącemu – prof. Adamowi Massalskiemu i zaprosił uczestników uroczystości na lampkę wina i poczęstunek.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Nominowani do tytułu „Przyjaciel Szydłowa” 2017:
• Sławomir Micek - artysta rzeźbiarz z Kielc,
• Robert Prostak - były komendant Posterunku Policji w Szydłowie,
• dr hab. Adam Szafarczyk - prof. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Nominowani do tytułu „Pasjonat Małej Ojczyzny” 2017:
• Wanda Niedbała - sołtys Kotuszowa,
• Sławomir Suchojad - rolnik z Korytnicy,
• Bożena Wójcik - sołtys Solca.

Sławomir MicekPrzyjaciel Szydłowa 2017
Sławomir Micek
pochodzi z Dębicy. Od 1980 r., po uzyskaniu dyplomu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie związany jest z regionem świętokrzyskim. Mieszka w Kielcach, gdzie ma swoją pracownię i galerię rzeźby. Jest autorem projektu statuetki Honorowego Obywatela Gminy Szydłów oraz statuetki „Pasjonata Małej Ojczyzny” i „Przyjaciela Szydłowa”. Zaprojektował monetę okolicznościową Szydłowa „4 Władysławy” oraz medale z okazji Ulicznych Biegów Sylwestrowych w Szydłowie. Kilka lat temu przekazał na rzecz społeczności Szydłowa piękną, monumentalną rzeźbę Papieża Św. Jana Pawła II. Rzeźba ta stanęła w kościółku pw. Wszystkich Świętych, ożywiając surowe wnętrze kościółka ciepłą postacią Jana Pawła II. Zarówno mieszkańcy gminy jak i odwiedzający świątynię turyści zachwycają się znakomitym odwzorowaniem sylwetki i twarzy Papieża – Polaka, twierdząc, że jest to jedna z najbardziej udanych realizacji tego typu. Dzięki temu kościółek zyskał bogatsze wnętrze zarówno pod względem duchowym jak i turystycznym. (Nominacja zgłoszona przez Wójta Gminy Szydłów).

Sławomir SuchojadPasjonat Małej Ojczyzny 2017
Sławomir Suchojad
mieszka w Korytnicy. Współtworzył stowarzyszenie agroturystyczne w Korytnicy i od 1999 r. działa w nim do dziś jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W latach 80-tych działał w Związku Młodzieży Wiejskiej w Korytnicy. W 1983 r. został członkiem ZSL a później PSL (do 2000 r.). W 1983 r. działał jako członek Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. W 1987 r. był delegatem z Gminy Szydłów do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. Jesienią 1990 r. został radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Od 1990 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szydłowie, obecnie pełni funkcję jej przewodniczącego. Od 1995 r. jest delegatem z Gminy Szydłów do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w powiecie staszowskim. Inicjował wiele działań w zakresie rolnictwa m.in. rekompensat mrozowych dla sadowników oraz zatrudniania cudzoziemców w polskich gospodarstwach rolnych. Jest postrzegany jako wzorowy rolnik, uczynny, koleżeński i oddany na rzecz własnego środowiska. (Nominacja zgłoszona przez Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych „Nad Zalewem Chańcza”)