Szydłowskie Stowarzyszenie "Moja Szkoła"

Szydłowskie Stowarzyszenie "Moja Szkoła"
ul. Szkolna 10
28-225 Szydłów

NIP 8661739976

Prezes Zarządu: Maria Stachuczy
Wiceprezes Zarządu: Sylwia Welenc
Skarbnik: Dorota Markowska