Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie

Emblemat STSSzydłowskie Towarzystwo Strzeleckie
ul. Opatowska 34
28-225 Szydłów

Prezes: st. insp. ZS Marian Lesiak

tel. 692 170 326

Wpisane do rejestru stowarzyszeń 20 marca 2002 r. pod nr 0000101201.

NIP 866-15-68-486
REGON 292388934

Konto bankowe: BS Szydłów 50 8521 0006 2001 0010 1273 0001

Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie kultywuje tradycje międzywojennego Polskiego Związku Strzeleckiego. Organizuje i uczestniczy w zawodach strzeleckich, słynie z popularyzacji i uczestnictwa w marszach szlakami historycznymi. W święta narodowe i uroczystości patriotyczne szydłowscy strzelcy występują w mundurach.

STS realizuje swoje cele poprzez:
- Organizowanie zawodów i imprez sportowych,
- Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami STS,
- Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków statutu i wydanych przez PZSS przepisów dotyczących uprawiania strzelectwa,
- Uczestnictwo w imprezach innych organizacji pochodnych,
- Kultywowanie tradycji Związku Strzeleckiego z II-ej RP,
- Występowanie członków STS (młodzieży szkolnej) w mundurach strzeleckich na uroczystościach historyczno-patriotycznych i świętach państwowych.

Aktualności strzeleckie