Taneczna inauguracja projektu w Staszowie

W dniu 1 października w Zespole Szkół imienia Stanisława Staszica w Staszowie zainaugurowano II rok realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”.

W konferencji inauguracyjnej wzięli udział: Joanna Soćko - przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Małgorzata Muzoł - Świętokrzyska Kurator Oświaty, dyrektorzy i nauczyciele placówek, które biorą udział w realizacji projektu oraz przedstawiciele władz powiatu staszowskiego jak również Miasta i Gminy Staszów.

Podczas inauguracji uczniowie placówek, w których realizowany jest projekt przedstawili programy artystyczne. Wystąpiły dzieci z Przedszkola w Połańcu, uczniowie z Gimnazjum w Osieku, z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Czajkowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Oleśnicy. Wystąpili także uczniowie Gimnazjum im.Wł. St. Reymonta w Szydłowie prezentując kilka tańców dworskich.

Projekt jest finansowany ze środków unijnych, a jego koszt to prawie 1,5 miliona złotych. Do końca czerwca 2015 roku będzie realizowany w 34 placówkach w powiecie staszowskim, w tym w: 5 przedszkolach, 12 szkołach podstawowych, 10 gimnazjach, 3 liceach, 3 technikach i 1 szkole zawodowej. Jedną z najważniejszych korzyści płynących z realizowania tego przedsięwzięcia ma być polepszenie efektów kształcenia, co przełoży się na poprawę wizerunku szkoły. Wsparcie, które jest ideą założonego planu adresowane jest do szkoły, a nie do poszczególnych jednostek; nauczycieli czy dyrektorów.

Choć w projekcie mowa o doskonaleniu nauczycieli, to ich praca i trud mają przełożyć się na zmiany w świadomości uczniów dotyczące nauki i wynikającej z niej wymiernych efektów. Do zadań nauczycieli będzie należało między innymi zaszczepienie wśród uczniów idei uczenia się. W obecnych czasach przy tak ogromnym rozwoju techniki i dobrodziejstwie świata współczesnego szkoła musi sprostać wyzwaniu bycia atrakcyjną nie zatracając przy tym swoich głównych założeń. Projekt pozwoli uczniom przekonać się o tym, że nauka i wiedza oraz sposoby jej przekazywania, wcale nie muszą być nudne.

W ramach projektu szkoły otrzymają fachowe wsparcie poprzez warsztaty, szkolenia, konsultacje grupowe i indywidualne, rady pedagogiczne.

Agnieszka Ziółkowska