Techniczny odbiór Drogi Połanieckiej

Flaga i godło PL

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego.
Fundusz Dróg Samorządowych
„Remont drogi gminnej nr 390037T Szydłów – Gacki od km 0+805 do km 1+800”

Pod koniec czerwca dokonano technicznego odbioru remontu drogi gminnej Szydłów – Gacki tzw. „Drogi Połanieckiej”. Na wyremontowanym odcinku położona została nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Remont obejmował ponad kilometrowy odcinek od strony Gacek. Po remoncie szerokość jezdni ma 3,5 m (beton asfaltowy) z dwoma poboczami utwardzonymi materiałem kamiennym (po 0,75 m).

Koszt inwestycji wyniósł 262.997,52 zł. Gmina Szydłów pokryła jedynie 20% kosztów kwalifikowanych, gdyż pozyskała na to zadanie 210.398 zł z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drokam” Tomasz Wojtas z Piaseczna.

W odbiorze uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz wraz z pracownikami Urzędu Miasta, inspektor nadzoru Paweł Krakowiak i przedstawiciel wykonawcy Krzysztof Sarzyński.