Terminarz wyborów sołtysów i rad sołeckich 2019

SołtysW dniach 12 stycznia - 17 lutego 2019 r. odbędą się w miejscowościach Gminy Szydłów zebrania wiejskie, zwoływane celem dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich. Zapraszamy mieszkańców do licznego udziału w zebraniach.

Harmonogram zebrań został zatwierdzony Zarządzeniem Nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 3 stycznia 2019 r.

Wybory sołtysów Szydłów 2019

Statuty sołectw Gminy Szydłów przyjęte zostały Uchwałą Nr VIII/36/2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 marca 2007 r. Określają one m.in. tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.