Termomodernizacja szkoły na finiszu

FE PL WŚ UE

Zbliżają się do końca prace przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Inwestycja ma zostać zakończona do końca sierpnia br.

Zakres robót w budynku objął m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji CO i ciepłej wody użytkowej, wykonanie nowych instalacji elektrycznych, wewnętrznej instalacji gazowej, wody zimnej, ciepłej i kanalizacji, docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy ścianach, wymianę pokrycia, obróbek, rynien, rur spustowych nad zadaszeniami oraz inne prace objęte projektem.

Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany w Kosowach (woj. Podkarpackie). Według umowy budynek ma zostać oddany do użytku z końcem sierpnia br.

Termomodernizacja szkoły podstawowej w Szydłowie

Termomodernizacja szkoły podstawowej w Szydłowie

Termomodernizacja szkoły podstawowej w Szydłowie

Termomodernizacja szkoły podstawowej w Szydłowie

Całkowita wartość Projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12” wynosi: 2 188 756,26 PLN.
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 1 367 199,42 PLN, w tym:
- dofinansowanie ze środków UE EFRR (85%): 1 162 119,51 PLN,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa (10%): 136 719,94 PLN,
- wkład własny gminy (5%): 68 359,97 PLN.
Dodatkowo na realizację Projektu Gmina Szydłów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 550 000,00 PLN.