TIK w instytucji kultury#2

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie jest uczestnikiem projektu „TIK w instytucji kultury#2”. Dzisiaj przekazano do instytucji laptopy do wykorzystania podczas szkoleń.

TIK to skrót od Technologie Informacyjno-Komunikacyjne i w zasadzie wiele mówi o samym projekcie. Jego celem jest rozwój kompetencji cyfrowych wśród pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury oraz uczniów w wieku 10-18 lat z terenu woj. świętokrzyskiego. Projekt realizuje Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji.

Realizując projekt pracownicy instytucji kultury nabędą nowe umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi technologiami komunikacyjno-informacyjnymi.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Przekazanie laptopów do MGCK w ramach TIK

PW